No_One_

12 tekstów – auto­rem jest No_One_.

***

Noc leg­nie sie we mnie
I bo­je sie te­go mro­ku co nadaje
Ciez­kosc po­wiekom I myslom
Mod­le sie Tyl­ko o to zeby
Two­je ciche wo­lanie roz­darlo ta
Cisze
Ta straszna cisze
Kto­ra po­zos­ta­wilas po sobie
Odchodzac 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 października 2018, 22:47

***

kiedy już przes­ta­je­my być
czym więc się stajemy?

może

blas­kiem slońca co złoci
głowy ka­tedr
w wi­rującym tańcu przemierzając
gwar­ne uli­ce

blas­kiem co w końcu zat­ra­ca
sie w tym tańcu i
dzieli na mi­lion promieni
pędzac we wszys­tkie strony
świata

i w tym wszys­tkim nagle
jedną wiązką światła się staje

tą co 
na wskroś

prze­wier­ca zziębniete serca

pus­te spoj­rze­nia


tak dob­rze nam kiedyś znane 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 stycznia 2016, 15:55

***

Naj­trud­niej umiera się
w pół dro­gi do jutra

kiedy światłem roztańczonym
budzi się mias­to
i
po­woli do życia wra­cają
opus­toszałe uli­ce

w końcu zza okna
szept stłumiony dociera
- już świta

a w to­bie noc się rodzi

najdłuższa w tym roku 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 18 grudnia 2015, 17:36

***

A może jut­ra nie ma
może os­tatni raz
mo­je oczy szu­kają twoich
w bez­kre­sie nocy
i rodzi się
cisza na pro­gu dłoni
może os­tatni raz
od palców
po zagłębienia bioder
ciągnie się horyzont

może ostatni... 

erotyk
zebrał 25 fiszek • 26 kwietnia 2015, 19:25

Są ta­kie słowa, którym sprze­ciwiają się dłonie.
Słowa, które spra­wiają,że po­wieki są zaw­sze niedomknięte. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 10 września 2014, 23:08

***

Życie kil­ka ra­zy prze­biegło mi przed ocza­mi. Krótkie sce­ny codzien­ności od początków świado­mości, po os­tatnią wy­pitą kawę. Muszę przyz­nać, że każde z tych 20 se­kund było nud­ne jak cholera.
Po ta­kim sean­sie później [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 6 września 2014, 16:29

Drze­wa gu­bią liście jak niepot­rzeb­ne myśli, i na­gie stają przed wschodzącym dniem.
Go­towe na no­wy początek. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 sierpnia 2014, 00:05

***

-zostań-

je­sień umiera najpiękniej
w objęciach
naszych spojrzeń 

erotyk
zebrał 34 fiszki • 29 sierpnia 2014, 01:12

Krótko do Nieznajomego

Dro­gi Nieznajomy,

Chcę Ci tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka rzeczy.
Z pew­nością spot­kasz w swoim życiu ludzi, którzy zak­pią z Twoich marzeń, którzy po­wiedzą,że Ci się nie uda.
Wiedz,że to jed­ni z tych, których nie stać na [...] — czytaj całość

list
zebrał 26 fiszek • 22 sierpnia 2014, 19:36

Pożeg­na­nie to ta­kie dzień dob­ry z zam­knięty­mi oczami. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 stycznia 2014, 00:03

No_One_

Wam, pieśni, ludzkie oczy, uszy niepotrzebne; - Płyńcie w duszy mej wnętrznościach, Świećcie na jej wysokościach, Jak strumienie podziemne, jak gwiazdy nadniebne. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PA :) /////Niejeden głupi już napisał . I Ty się nie krępuj ; gg; 26207625

Zeszyty
  • * – -inaczej

  • ** – i choćbym miała w dłoniach przy­nieść Ci ciszę ochro­wych cieni - w prześwi­cie tęczo­wych powzorzy przyjdę

  • *** – nie od­chodź bez ciebie ra­mionom - ja­koś tak nag­le - co­raz da­lej do nieba

  • Artysta Grafoman – . 

  • Blues... – - coś na kształt poez­ji - więcej

  • Jazz... – Sztu­ka ma­lowa­nia ob­razów. Słowem. 

  • Luterin – Ona zasługu­je na osob­ny zeszyt.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

2 listopada 2018, 19:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st ***

2 listopada 2018, 17:18RozaR sko­men­to­wał tek­st ***

29 października 2018, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st ***

29 października 2018, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st ***

29 października 2018, 21:21piórem2 sko­men­to­wał tek­st ***

29 października 2018, 21:19yestem sko­men­to­wał tek­st ***

29 października 2018, 21:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st ***

29 października 2018, 21:15yestem sko­men­to­wał tek­st ***

29 października 2018, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st ***

29 października 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st ***